แบบทดสอบ: สิ่งที่คุณต้องการจริงๆในความสัมพันธ์?

การวิจัยชี้ให้เห็นว่าคู่รักต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างน้อยสามประการจึงจะรู้สึกเติมเต็มในการเป็นหุ้นส่วน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต่อรองไม่ได้ เป็นสิ่งที่ต้องมี—และแตกต่างกันสำหรับทุกคน แบบทดสอบนี้ออกแบบมาเพื่อระบุความต้องการทางอารมณ์ที่เป็นพื้นฐานของคุณ แม้กระทั่งความต้องการที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณ

บทความที่น่าสนใจ