เกี่ยวกับ Teavana Oprah Chai

Teavana, Starbucks และ Oprah Winfrey ได้ร่วมมือกันสร้าง Teavana Oprah Chai ในความร่วมมือครั้งแรก

การกุศล Teavana Oprah Chai

Teavana Oprah Chai Tea ทุกถ้วยสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนผ่านมูลนิธิ Oprah Winfrey Leadership Academy ซึ่งให้เงินทุนสำหรับ Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls ตลอดจนองค์กรการกุศลอื่นๆ อีก 4 แห่ง